Nowe terminy zwrotów podatku VAT od 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać nowe, skrócone terminy zwrotu podatku VAT. Nowelizacja ustawu o VAT, określająca zasady stosowania ustrukturyzowanych e-faktur, zakłada zwrot w 40 dni. Z kolei program “Nowy Polski Ład” zakłada otrzymywanie zwrotów w zaledwie 15 dni. Zgodnie z przepisami prawa, jeśli wartość podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego, w danym okresie rozliczeniowym, podatnik ma możliwość obniżenia kwoty podatku za następne okresy o tę różnicę lub jej zwrot na rachunek bankowy. Dotychczas zwrot następował na rachunek w terminie 60 dni od momentu złożenia deklaracji podatkowej. Jeśli jednak zdarzyła się sytuacja, w której zasadność zwrotu wymagała …

Continue Reading

Likwidacja zwolnienia z VAT dla „tanich” przesyłek – kiedy?

zwolnienie-VAT

Już niebawem możemy spodziewać się zmian w zakresie ustawy VAT, które będą polegały na zlikwidowaniu zwolnienia z VAT-u przesyłek o małej wartości, a także wprowadzeniu nowych rozwiązań, które przewiduje Dyrektywa Rady Unii Europejskiej. Z racji tego, że zmiany te będą powodowały dodatkowe obciążenia podatkowe, warto już teraz przyjrzeć się temu, dokąd zmierzają zmiany. Obecny porządek prawny w Polsce przewiduje zwolnienie od podatku dotyczące importu towarów, które są umieszczane w przesyłkach wysyłanych z obszaru państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy w Polsce pod warunkiem, iż łączna wartość przesyłki nie przekracza 22 euro po przeliczeniu na PLN. Transakcjami zwolnionymi z owego przepisu są …

Continue Reading