Do czego służy ZUS PUE?

PUE, a więc Platforma Usług Elektronicznych, która jest udostępniana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest stroną internetową, która umożliwia załatwienie wielu spraw związanych z ZUS-em bez konieczności wychodzenia z domu. Z owej platformy mogą korzystać zarówno osoby ubezpieczone (pracownicy, zleceniobiorcy itp.), jak i przedsiębiorcy (płatnicy składek) oraz świadczeniobiorcy (emeryci i renciści). Jakie możliwości daje ZUS PUE? Strona PUE udostępnia nam szereg usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i tym samym umożliwia nam: – sprawne przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych (np. zgłaszanie pracownika do ZUS, bądź rozliczanie składek za siebie i pracowników), – składanie różnego rodzaju wniosków do ZUS, jak również otrzymywanie odpowiedzi na …

Continue Reading