Podatki w przedsiębiorstwie

opodatkowanie firm

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się ściśle z obowiązkiem płacenia podatków. Opodatkowanie przedsiębiorstw może się od siebie różnić, ponieważ wpływ na to ma rodzaj działalności, dochody firmy oraz jej wielkość. Od płacenia podatków istnieją pewne ustępstwa, w postaci zwolnień i ulg podatkowych, a także specjalnych stref ekonomicznych. Główne podatki w przedsiębiorstwie to: 1. Podatek dochodowy Płacenie podatku dochodowego to obowiązek każdego przedsiębiorcy osiągającego przychody ze swojej działalności. Firma może wybrać jedną z 4 form opłacania podatku, jeśli tylko spełnia odpowiednie dla danej z nich warunki: skala podatkowa – 17% i 32% podatek liniowy – 19% ryczałt ewidencjonowany – zróżnicowane stawki podatku …

Continue Reading