Zerowa stawka VAT

stawka podatku 0%

Tytułowa stawka jest preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 0% odnośnie podstawy opodatkowania, która została wprowadzona ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług, jak również o podatku akcyzowym. Owa stawka w rzeczywistości jest zwolnieniem z zachowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego, a więc w jej przypadku nie znajduje zastosowania dyrektywa 2006/112/WE odnośnie ustalenia stawki obniżonej na poziomie co najmniej 5%. Efektem zastosowania owej stawki jest brak obowiązku naliczeia podatku VAT przez podmioty dokonujące dostaw towarów, bądź świadczących usługi. Niestety bardzo często zerowa stawka jest błędnie utożsamiana ze zwolnieniem danego towaru, bądź usługi z podatku …

Continue Reading

Rok 2020 – jakie zmiany podatkowe?

Każdy rok kalendarzowy wiążę się ze zmianami podatkowymi – tymi mniejszymi, bądź nieco większymi. Ten wpis będzie poświęcony kilku zmianom, jakie weszły lub dopiero wejdą w życie w 2020 roku. 1. Zmiana zasad odnośnie transakcji powyżej 15 000 zł Z rozpoczęciem się roku 2020 w sytuacji, kiedy wartość dokonywanej transakcji przekracza 15 000 zł, uregulowanie kwoty należy przelać na konta firmowe, które znajdują się na tzw. Białej Liście Podatników VAT. Uregulowanie należności na inny rachunek każdorazowo wiążę się z poważnymi konsekwencjami, którymi mogą być np.: – brak możliwości zaliczenia owego koszty do kosztów uzyskania przychodu, – odpowiedzialność solidarna w VAT. …

Continue Reading