Zerowa stawka VAT

stawka podatku 0%

Tytułowa stawka jest preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 0% odnośnie podstawy opodatkowania, która została wprowadzona ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług, jak również o podatku akcyzowym. Owa stawka w rzeczywistości jest zwolnieniem z zachowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego, a więc w jej przypadku nie znajduje zastosowania dyrektywa 2006/112/WE odnośnie ustalenia stawki obniżonej na poziomie co najmniej 5%. Efektem zastosowania owej stawki jest brak obowiązku naliczeia podatku VAT przez podmioty dokonujące dostaw towarów, bądź świadczących usługi. Niestety bardzo często zerowa stawka jest błędnie utożsamiana ze zwolnieniem danego towaru, bądź usługi z podatku …

Continue Reading