Cash flow czyli rachunek przepływów pieniężnych

Cash flow stanowi jedno z najbardziej rzetelnych źródeł informacji finansowych w firmie, który pozwala dokonać jasnej oceny sytuacji finansowej danej jednostki. Na rachunek przepływów pieniężnych składają się wyłącznie zapisy dotyczące środków pieniężnych posiadanych przez spółkę, ich przepływu, źródeł i sposobów gospodarowania. Cash flow obejmuje więc informacje o przepływach pieniężnych z działalności finansowej, operacyjnej i inwestycyjnej. Cash flow składa się z: 1. trzech części podstawowych: Przepływy z działalności operacyjnej (netto) – tu zapisuje się środki uzyskiwane z podstawowej działalności – sprzedaży towarów lub usług czy produkcji. Przepływ z działalności inwestycyjnej (netto) – uwzględnia środki wykorzystywane na potrzeby inwestycji, które w przyszłości …

Continue Reading