Cash flow czyli rachunek przepływów pieniężnych

Cash flow stanowi jedno z najbardziej rzetelnych źródeł informacji finansowych w firmie, który pozwala dokonać jasnej oceny sytuacji finansowej danej jednostki. Na rachunek przepływów pieniężnych składają się wyłącznie zapisy dotyczące środków pieniężnych posiadanych przez spółkę, ich przepływu, źródeł i sposobów gospodarowania. Cash flow obejmuje więc informacje o przepływach pieniężnych z działalności finansowej, operacyjnej i inwestycyjnej. Cash flow składa się z: 1. trzech części podstawowych: Przepływy z działalności operacyjnej (netto) – tu zapisuje się środki uzyskiwane z podstawowej działalności – sprzedaży towarów lub usług czy produkcji. Przepływ z działalności inwestycyjnej (netto) – uwzględnia środki wykorzystywane na potrzeby inwestycji, które w przyszłości …

Continue Reading

Nowe terminy zwrotów podatku VAT od 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać nowe, skrócone terminy zwrotu podatku VAT. Nowelizacja ustawu o VAT, określająca zasady stosowania ustrukturyzowanych e-faktur, zakłada zwrot w 40 dni. Z kolei program “Nowy Polski Ład” zakłada otrzymywanie zwrotów w zaledwie 15 dni. Zgodnie z przepisami prawa, jeśli wartość podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego, w danym okresie rozliczeniowym, podatnik ma możliwość obniżenia kwoty podatku za następne okresy o tę różnicę lub jej zwrot na rachunek bankowy. Dotychczas zwrot następował na rachunek w terminie 60 dni od momentu złożenia deklaracji podatkowej. Jeśli jednak zdarzyła się sytuacja, w której zasadność zwrotu wymagała …

Continue Reading

Kto, kiedy i gdzie składa sprawozdanie finansowe?

  Jako jeden z problematycznych obowiązków wynikających z prowadzenia pełnej księgowości w firmie, jest konieczność składanie sprawozdania finansowego. Jest to złożony dokument, który należy sporządzić według ściśle określonych standardów, dlatego musi zostać przygotowany przez doświadczonego księgowego. Z punktu widzenia właściciela firmy, sprawozdanie to żmudna i uciążliwa konieczność, dla organów podatkowych i potencjalnych partnerów biznesowych jest to natomiast źródło cennych informacji. Z naszego artykułu dowiesz się: Kto musi składać sprawozdanie finansowe Kiedy należy złożyć sprawozdanie finansowe Gdzie się składa sprawozdanie finansowe Kto ma obowiązek składać sprawozdanie finansowe? Obowiązkowi złożenia sprawozdania finansowego podlegają jednostki, które są zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości ze …

Continue Reading