Zerowa stawka VAT

stawka podatku 0%

Tytułowa stawka jest preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 0% odnośnie podstawy opodatkowania, która została wprowadzona ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług, jak również o podatku akcyzowym. Owa stawka w rzeczywistości jest zwolnieniem z zachowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego, a więc w jej przypadku nie znajduje zastosowania dyrektywa 2006/112/WE odnośnie ustalenia stawki obniżonej na poziomie co najmniej 5%. Efektem zastosowania owej stawki jest brak obowiązku naliczeia podatku VAT przez podmioty dokonujące dostaw towarów, bądź świadczących usługi. Niestety bardzo często zerowa stawka jest błędnie utożsamiana ze zwolnieniem danego towaru, bądź usługi z podatku …

Continue Reading

Bon turystyczny zwolniony z PIT

Wartość bonów turystycznych, które otrzymają Polacy na mocy ustawy o Polskim Bonie Turystycznym będzie wolna od podatku dochodowego, co oznacza, iż osoby, które owe świadczenie otrzymają – nie będą zobowiązane do opłacenia podatku w ramach osiągniętego dochodu. Obowiązująca ustawa o Polskim Bonie Turystycznym uprawnia Polaków do korzystania z bonu turystycznego o wartości 500 zł na dziecko zdrowe, a 1000 zł na dziecko niepełnosprawne. Jak już zostało wspomniane – kwoty te są wolne od podatku dochodowego, więc świadczeniobiorcy nie będą go doliczać do swojego zeznania rocznego. Informacja ta została również wpisana w art. 52zc Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. …

Continue Reading