Indywidualna interpretacja podatkowa

Dokonywanie rozliczeń podatkowych i prowadzenie ewidencji księgowej stanowi trudne i złożone zagadnienie, które niejednokrotnie budzi szereg wątpliwości. Część z nich jest w stanie rozwiać doradca księgowy czy pracownik biura rachunkowego. Zdarzają się jednak bardziej skomplikowane sytuacje, w których konieczne jest uzyskanie informacji bezpośrednio od organu podatkowego. Indywidualna interpretacja podatkowa stanowi informację, udzieloną przedsiębiorcy przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, na pytania dotyczące skutków prawno-podatkowych zdarzeń opisanych przez wnioskodawcę. Jej zadaniem jest: – udzielenie informacji o tym jaki przepis prawny powinniśmy zastosować, czy mamy prawo korzystać z danej ulgi podatkowej, – gwarancję bezpieczeństwa, zapewnienie że stosowanie wskazanych w interpretacji rozwiązań nie spowoduje …

Continue Reading

Środki trwałe niepodlegające amortyzacji

Amortyzacja stanowi bardzo powszechnie stosowany i skuteczny sposób na obniżenie wartości podatku, poprzez obniżenie dochodu przedsiębiorstwa. Poprzez amortyzację należy rozumieć koszt ponoszony w związku ze stopniowym zużywaniem wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych. Środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji są: budynki i lokale stanowiące odrębną własność, maszyny, środki transportu i urządzenia oraz przedmioty wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. Amortyzacji nie można natomiast poddać takich środków trwałych jak: – grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, – budynki i lokale mieszkalne, wykorzystywane w prowadzonej działalności, wydzierżawiane lub wynajmowane jeśli nie podjęto decyzji o ich amortyzowaniu, – …

Continue Reading

Estoński CIT – stawki wzrosną, a podatek zmaleje

Wprowadzenie tzw. estońskiego CIT-u będzie wiązało się z podnoszeniem stawek podatku, aczkolwiek co najważniejsze – ostateczne opodatkowanie jednostek ulegnie obniżeniu. Mówi się o tym, iż więksi podatnicy będą płacić podatek w wysokości 25% lub 20%, a mniejsi 15% lub 10%. Ministerstwo Finansów zakłada, iż estoński CIT będzie obowiązywał od 1 stycznia 2021 roku. Ujawniono również, że przewidziany został mechanizm odliczenia estońskiego CIT-u zapłaconego przez spółkę od podatku od dywidendy, co będzie wiązało się z tym, że efektywne opodatkowanie nie będzie znacznie wyższe niż CIT tradycyjny. Głównym celem estońskiego CIT-u jest zachęcenie do inwestowania zysków wypracowanych przez firmy. Będzie on polegał …

Continue Reading