Co pracodawca powinien wiedzieć o umowie zlecenie?

Umowa zlecenie stanowi jedną najczęściej wybieranych form zatrudnienia w Polsce. Do jej zalet z pewnością możemy zaliczyć elastyczność zarówno dla zleceniodawcy jak również zleceniobiorcy. Czy dla każdego ten sposób zawierania umowy jest korzystnym rozwiązaniem? Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, której zasady reguluje Kodeks cywilny. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania danej czynności prawnej dla zleceniodawcy. Istotne jest, aby umowa zawierała informacje na temat miejsca, czasu oraz sposobu wykonywania pracy, a także stawki godzinowej. Umowa zlecenie charakteryzuje się: – koniecznością wykonania zlecenia w określonym miejscu i czasie zależnym od pracodawcy – comiesięczną wypłatą wynagrodzenia – obowiązkiem wykonania pracy osobiście przez zleceniobiorcę Ta …

Continue Reading

Do czego służy ZUS PUE?

PUE, a więc Platforma Usług Elektronicznych, która jest udostępniana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest stroną internetową, która umożliwia załatwienie wielu spraw związanych z ZUS-em bez konieczności wychodzenia z domu. Z owej platformy mogą korzystać zarówno osoby ubezpieczone (pracownicy, zleceniobiorcy itp.), jak i przedsiębiorcy (płatnicy składek) oraz świadczeniobiorcy (emeryci i renciści). Jakie możliwości daje ZUS PUE? Strona PUE udostępnia nam szereg usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i tym samym umożliwia nam: – sprawne przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych (np. zgłaszanie pracownika do ZUS, bądź rozliczanie składek za siebie i pracowników), – składanie różnego rodzaju wniosków do ZUS, jak również otrzymywanie odpowiedzi na …

Continue Reading

Mały ZUS, a Mały ZUS PLUS

rozliczenia-zus

Jak zapewne wie każdy przedsiębiorca – składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne stanowią jeden z największych kosztów, z którym co miesiąc muszą się zmierzyć. Chcąc ułatwić im funkcjonowanie na rynku, wraz z początkiem 2020 roku wprowadzono tzw. Mały ZUS PLUS, który stanowi kontynuację wcześniejszego programu Mały ZUS. Mały ZUS – zakładał, iż przedsiębiorcy, którzy spełnili ściśle określone warunki w roku poprzednim, w kolejnych miesiącach mieli możliwość zmniejszenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Warunkiem przystąpienia do owego programu był limit średniomiesięcznych przychodów przedsiębiorstwa, który stanowił 2,5 krotność wartości minimalnego wynagrodzenia. Statystyki wykazały, iż dla wielu przedsiębiorców próg ten był zbyt niski, …

Continue Reading