Definicja karuzeli podatkowej

Karuzela podatkowa to podejmowanie przestępczych schematów transakcyjnych, które wykorzystują konstrukcję podatku od wartości dodanej tylko po to, aby uchylić się od zapłaty podatku VAT należnego, bądź bezpodstawne ubieganie się o zwrot VAT-u. Tym sposobem podmioty, które działają na zasadzie karuzeli podatkowej zarówno nie płacą VAT należnego, jak i wyłudzają zwrot podatku naliczonego. Samo pojęcie „karuzela” odnosi się do wszelkich transakcji kupna i sprzedaży pomiędzy podmiotami, które zaangażowały się w dane oszustwo poprzez sprzedaż towarów krążących w łańcuchu dostaw, wracając do państwa pochodzenia. Oszustwa karuzelowe ze względu na ich funkcję, możemy podzielić na: – tzw. znikający handlowiec, a więc podmiot, który …

Continue Reading

Do czego służy ZUS PUE?

PUE, a więc Platforma Usług Elektronicznych, która jest udostępniana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest stroną internetową, która umożliwia załatwienie wielu spraw związanych z ZUS-em bez konieczności wychodzenia z domu. Z owej platformy mogą korzystać zarówno osoby ubezpieczone (pracownicy, zleceniobiorcy itp.), jak i przedsiębiorcy (płatnicy składek) oraz świadczeniobiorcy (emeryci i renciści). Jakie możliwości daje ZUS PUE? Strona PUE udostępnia nam szereg usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i tym samym umożliwia nam: – sprawne przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych (np. zgłaszanie pracownika do ZUS, bądź rozliczanie składek za siebie i pracowników), – składanie różnego rodzaju wniosków do ZUS, jak również otrzymywanie odpowiedzi na …

Continue Reading