Krajowy Rejestr Zadłużonych od 1 grudnia 2020

Już 1 lutego 2019 roku ówczesny Rejestr Dłużników Niewypłacalnych zastąpiony miał zostać Centralnym Rejestrem Restrukturyzacji i Upadłości (CRRU). Z tym też dniem wpisy do RDN przestały być dokonywane, jednak nowy rejestr (CRRU) nie ruszył. Zgodnie z nowymi ustaleniami 1 grudnia 2020 roku zacząć ma działać nowy- Krajowy Rejestr Zadłużonych powstały na potrzeby procedur upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Nowa koncepcja zakłada, że krajowy rejestr zadłużonych będzie rejestrem jawnym, z którego każdy korzystać będzie miał prawo za pośrednictwem Internetu. Informacje na temat dłużników w nowym rejestrze mają być nie tylko bardzo precyzyjne, ale ma być ich również dużo. Dotyczyć one będą między innymi: …

Continue Reading