Kiedy i w jaki sposób można złożyć tzw. „czynny żal”?

Czynny żal – jeden ze sposobów na uniknięcie kary za popełnienie przestępstwa, bądź wykroczenia skarbowego. Jego założenie polega na przyznaniu się do popełnienia zabronionego czynu, jak również ujawnieniu wszystkich jego okoliczności. Istnieje możliwość, aby został on złożony drogą elektroniczną. Lista czynów zabronionych, których dopuszczenie wiążę się z konsekwencjami z tytułu odpowiedzialności karnej skarbowej jest bardzo długa. Spośród nich można śmiało wymienić m.in.: – oszustwa podatkowe, – nierzetelne prowadzenie ewidencji podatkowej, – nieterminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych. Konsekwencją owych czynów może być nałożenie kary grzywny, bądź nawet ograniczenie wolności czy więzienie. To właśnie tytułowy czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji, aczkolwiek …

Continue Reading