Obowiązek przystąpienia do PPK

Pracodawcy zobowiązani są do przystąpienia do PPK, czyli Pracowniczych Planów Kapitałowych. PPK stanowią program długoterminowego oszczędzania. Celem programu jest konieczność zapewnienia dodatkowych środków finansowym wszystkim, którzy przechodzą na emeryturę. Pracownicze Plany Kapitałowe oferują możliwość wybrania 20 instytucji finansowych spełniających rygorystyczne wymagania pod kątem bezpieczeństwa. Do PPK mogą przystąpić: – pracownicy, którzy nawiązali stosunek pracy na podstawie umowy o prace, – nakładcy, – pracujący członkowie spółdzielni, – zleceniobiorcy, – członkowie rad nadzorczych. Obowiązkiem pracodawców jest wdrożenie PPK w swojej firmie. Warto zaznaczyć, że pracownicy mogą zrezygnować z programu poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji. Terminy wdrażania PPK przedstawiają się następująco: 1. 1 lipca …

Continue Reading