Jakie błędy można popełnić w sprawozdaniu finansowym?

Sprawozdanie finansowe jest niezwykle istotnym narzędziem, które pozwala przedsiębiorstwom przedstawić swoją sytuację finansową i wyniki operacyjne. Poprawne i dokładne sporządzenie sprawozdania jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania firmy i budowania zaufania inwestorów, klientów i regulatorów. Niestety, w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego można popełnić szereg błędów, które mogą wpłynąć negatywnie na jego wiarygodność i interpretację. W tym artykule omówimy kilka powszechnych błędów, które warto unikać przy tworzeniu sprawozdania finansowego. Spis treści: 1. Błędy w rachunkowości 2. Brak zgodności ze standardami rachunkowości 3. Ukrywanie informacji 4. Nieprawidłowe klasyfikacje kosztów i przychodów 5. Nieuwzględnienie istotnych zdarzeń i ryzyk 6. Błędy w prezentacji i interpretacji …

Continue Reading

Aktualizacja adresu spółki KRS

Aktualizacja adresu spółki KRS to jeden z podstawowych obowiązków właścicieli podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Warto tutaj zaznaczyć, że często właściciele firm bagatelizują ten obowiązek i nie dbają o terminową zmianę danych w KRS. Spis treści: Konsekwencje braku dokonania aktualizacji adresu w KRS Jak dokonać aktualizacji adresu spółki w KRS? Aktualizacja adresu spółki KRS – jakie problemy może powodować błędny adres spółki w KRS? wprowadzenie w błąd klientów, inwestorów, kontrahentów niedostarczenie listów, przesyłek, dokumentów brak informacji o toczących się postępowaniach sądowych brak wymiany informacji z urzędami i organami podatkowymi Warto mieć na uwadze, że za szkody spowodowane błędnymi danymi …

Continue Reading

Świąteczny czas w firmie

W ostatnim miesiącu roku, wszyscy mają w głowie myśli związane ze świętami i tym świątecznym czasem. Bardzo wielu przedsiębiorców, nie tylko tych prowadzących duże wieloosobowe firmy organizuje „wigilie firmowe” czy „firmowe spotkania świąteczne”. Przed podjęciem decyzji związanej z takim spotkaniem właściciel jednostki powinien zapoznać się, jak temat rozliczeń świątecznych kosztów wygląda od strony działu księgowego. W niektórych firmach prowadzony jest Fundusz Świadczeń Socjalnych (w firmach powyżej 50 pracowników i jednostkach samorządowych/budżetowych jest obowiązkowy), a pieniądze tam zgromadzone można bez problemu wykorzystać na zorganizowanie wigilii firmowej lub obdarowanie pracowników świątecznymi upominkami. Jeśli w firmie nie działa taki fundusz, pracodawca może pokryć …

Continue Reading

Kto, kiedy i gdzie składa sprawozdanie finansowe?

  Jako jeden z problematycznych obowiązków wynikających z prowadzenia pełnej księgowości w firmie, jest konieczność składanie sprawozdania finansowego. Jest to złożony dokument, który należy sporządzić według ściśle określonych standardów, dlatego musi zostać przygotowany przez doświadczonego księgowego. Z punktu widzenia właściciela firmy, sprawozdanie to żmudna i uciążliwa konieczność, dla organów podatkowych i potencjalnych partnerów biznesowych jest to natomiast źródło cennych informacji. Z naszego artykułu dowiesz się: Kto musi składać sprawozdanie finansowe Kiedy należy złożyć sprawozdanie finansowe Gdzie się składa sprawozdanie finansowe Kto ma obowiązek składać sprawozdanie finansowe? Obowiązkowi złożenia sprawozdania finansowego podlegają jednostki, które są zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości ze …

Continue Reading

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy od 2022 roku

Został przyjęty projekt ustawy wprowadzający rodzinny kapitał opiekuńczy, którego celem jest wsparcie rodzin w ramach programu Polski Ład. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2022 roku. Na czym polegać będzie świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy? Ustawa o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym przewiduje wprowadzenie nowego świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi ( maksymalnie 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do ukończenia 36. miesiąca życia). Rodzice będą mogli zadecydować o formie wypłaty świadczenia: 500 zł w ciągu 2 lat 1000 zł w ciągu roku   Warto zaznaczyć, że nowe świadczenie stanowi część Polskiego Ładu, którego celem jest wsparcie rodzin w …

Continue Reading

Jak założyć biznes w branży informatycznej?

Branża informatyczna z każdym dniem osiąga coraz lepsze wyniki na rynku. Możliwość korzystania z nowoczesnych technologii oraz automatyzacja pracy sprawiają, że coraz większa grupa przedsiębiorców decyduje się na założenie firmy w branży IT / informatycznej. Zakres usług firmy informatycznej to m.in.: tworzenie stron internetowych pozycjonowanie stron internetowych optymalizacja stron internetowych administrowanie oraz konfiguracja systemów zarządzanie bezpieczeństwem sieci komórkowych archiwizacja danych serwis komputerowy Istotnie należy zaznaczyć, że założenie firmy informatycznej nie zobowiązuje do pozyskiwania zezwoleń, koncesji itp. Głównym obowiązkiem prawnym przedsiębiorcy jest przestrzeganie wymagań prawnych w zakresie praw autorskich, zwłaszcza w sferze korzystania i udostępniania licencjonowanych programów. Firma informatyczna można może …

Continue Reading

Dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalistów w zakresie rejestracji spółki?

Wielu przyszłych przedsiębiorców uważa, że samodzielna rejestracja w systemie S24 jest właściwym rozwiązaniem umożliwiającym optymalizację kosztów. Często mówi się, że system S24 jest intuicyjny oraz dokumenty generują się automatycznie. To prawda, jednak warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy rejestrując spółkę muszą pamiętać o wielu formalnościach, których nie ma w instrukcjach obsługi systemu S24. Jednym z obecnie najczęściej wykorzystywanych sposobów na założenie spółki jest rejestracja w systemie S24. Jakich błędów należy unikać? brak niezbędnych załączników brak wpłaconych opłat sądowych złożenie wniosku o wpis do niewłaściwego KRS członek zarządu notowany w rejestrze karnym złożenie wniosku w niewłaściwym terminie błąd w nazwie spółki nieprawidłowe daty …

Continue Reading

Ekwiwalent za zaległy urlop wypoczynkowy

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z przepisami ostateczny termin jego wykorzystania przypada na dzień 30 września kolejnego roku. W przypadku niewykorzystania dni urlopowych pracownik może otrzymać ekwiwalent za zaległy urlop wypoczynkowy. Przepisy Kodeksu Pracy szczegółowo regulują zasady przyznawania urlopu wypoczynkowego Jego długość uzależniona jest od stażu pracy: – mniej niż 10 lat – pracownik otrzyma 20 dni wolnego na rok kalendarzowy; – 10 lat lub jest wyższy – wówczas można planować urlop liczący aż 26 dni; Istotnie należy tutaj podkreślić, że pracodawca nie może odmówić urlopu wypoczynkowego pracownikowi w …

Continue Reading

Brexit a umowa handlu

Transakcje handlowe pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Wielkiej Brytanii są częstym zjawiskiem. Przedsiębiorcy handlujący z Wielką Brytanią odczują skutki brexitu najdotkliwiej. Pod względem obrotów, Wielka Brytania jest trzecim co do wielkości partnerem handlowym Polski. Wielu przedsiębiorców współpracuje z kontrahentami z Wielkiej Brytanii sprzedając tam swoje produkty. Wraz z brexitem przedsiębiorcy odczują zmiany, ponieważ: towary będą podlegały odprawom celnym zmieniają się zasady rozliczania VAT, akcyzy i innych podatków Transakcji nie są już nazywane dostawą i nabyciem wewnątrzwspólnotowym, ale eksportem i importem towarów oraz usług. Brytyjscy odbiorcy wciąż są jednak zainteresowani dostawami, z których dotychczas korzystają ale niestety nie chcą zajmować się …

Continue Reading

Świadczenie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z tym, co zostało zawarte w Ustawie „Prawo Przedsiębiorców” jest działalnością gospodarczą. Owe przepisy za działalność gospodarczą uznają zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną w sposób ciągły i we własnym imieniu. Nie przewidziano w tej kwestii żadnych wyjątków, co oznacza nic innego, jak to, że działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie może być prowadzona w formie działalności nierejestrowanej. Owa działalność może być wykonywana przez przedsiębiorców pod warunkiem, że czynności w tym zakresie będą prowadzone przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za …

Continue Reading