Cash flow czyli rachunek przepływów pieniężnych

Cash flow stanowi jedno z najbardziej rzetelnych źródeł informacji finansowych w firmie, który pozwala dokonać jasnej oceny sytuacji finansowej danej jednostki. Na rachunek przepływów pieniężnych składają się wyłącznie zapisy dotyczące środków pieniężnych posiadanych przez spółkę, ich przepływu, źródeł i sposobów gospodarowania. Cash flow obejmuje więc informacje o przepływach pieniężnych z działalności finansowej, operacyjnej i inwestycyjnej. Cash flow składa się z: 1. trzech części podstawowych: Przepływy z działalności operacyjnej (netto) – tu zapisuje się środki uzyskiwane z podstawowej działalności – sprzedaży towarów lub usług czy produkcji. Przepływ z działalności inwestycyjnej (netto) – uwzględnia środki wykorzystywane na potrzeby inwestycji, które w przyszłości …

Continue Reading

Kto, kiedy i gdzie składa sprawozdanie finansowe?

  Jako jeden z problematycznych obowiązków wynikających z prowadzenia pełnej księgowości w firmie, jest konieczność składanie sprawozdania finansowego. Jest to złożony dokument, który należy sporządzić według ściśle określonych standardów, dlatego musi zostać przygotowany przez doświadczonego księgowego. Z punktu widzenia właściciela firmy, sprawozdanie to żmudna i uciążliwa konieczność, dla organów podatkowych i potencjalnych partnerów biznesowych jest to natomiast źródło cennych informacji. Z naszego artykułu dowiesz się: Kto musi składać sprawozdanie finansowe Kiedy należy złożyć sprawozdanie finansowe Gdzie się składa sprawozdanie finansowe Kto ma obowiązek składać sprawozdanie finansowe? Obowiązkowi złożenia sprawozdania finansowego podlegają jednostki, które są zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości ze …

Continue Reading

Limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 r.

prowadzenie-ksiag-rachunkowych

Prowadzenie pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych, jest obowiązkowe po przekroczeniu określonego prawnie limitu przychodów. W 2020 roku limit ten wynosi 2 000 000 euro. Należy przeliczyć odpowiednio według średniego kursu euro z dnia 1 października 2019 roku (po przeliczeniu 8 746 800 zł). Dla firm oznacza to, że jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów za rok 2019 przekroczą limit to muszą zacząć prowadzić księgowość w formie pełnej. Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o podatku dochodowym nakłada obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz, które przekroczyły limit przychodów …

Continue Reading