Kontrole z ZUS w firmach, które korzystały z tarcz antykryzysowych

ZUS-kontrola

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedział przeprowadzenie szerokich badań oraz kontroli w przedsiębiorstwach, które zdecydowały się na skorzystanie z pomocy kierowanej w ramach tarcz antykryzysowych, które to zostały wprowadzone przez rząd w celu przeciwdziałania, bądź łagodzenia skutków zamrożenia gospodarki z powodu pandemii COVID-19. Zgodnie z zapowiedzią kontrole z ZUS będą miały na celu zweryfikowanie zasadności udzielanego wsparcia szczególnie w zakresie dwóch elementów, a mianowicie: – 3-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek ZUS, – świadczeń postojowych dla zleceniobiorców oraz osób samozatrudnionych. Udzielanie pomocy konieczne było w trybie natychmiastowym, dlatego jej udzielenie przyznawano na podstawie przedłożonych oświadczeń i wniosków. Nie było czasu na precyzyjną i …

Continue Reading