Drugi próg podatkowy

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na opodatkowanie dochodów swojej działalności na zasadach ogólnych (skalą podatkową), muszą zwrócić uwagę na wysokość uzyskiwanych dochodów. Ten rodzaj opodatkowania posiada dwie stawki podatku, które stosowane są w odpowiednich progach podatkowych. W przeciągu ostatnich 10 lat minimalne wynagrodzenie wzrosło o około 2100 zł, jednak drugi próg podatkowy przez ten okres nie został podwyższony ani raz. Drugi próg podatkowy występuje zatem ciągle w stawce 32%, natomiast stawka pierwszego progu podatkowego obniżona w 2019 roku wynosi aktualnie 17%. Podatnik znajdujący się w drugim progu podatkowym płaci podatek w wysokości 32% od nadwyżki dochodu przekraczającej kwotę 85 528 zł. …

Continue Reading

Pierwszy próg podatkowy

Przy rozliczaniu podatku niezmiennie od lat stosowane są te same progi podatkowe, W zależności od przynależności do pierwszego lub drugiego progu podatkowego, obowiązują dwie stawki, które w roku 2020 wynoszą 17% i 32%. Przepisy stanowią, że podatek rozliczyć można zgodnie z następującymi limitami: pierwszy próg podatkowy– do 85 528 zł. Stawka podatku do tej kwoty wynosi 17% drugi próg podatkowy– powyżej 85 528 zł. Od tej kwoty płaci się 32% podatku dochodowego Od roku 2020 zmieniły się zasady sposobu obliczania zaliczki na poczet podatku dochodowego w momencie przekroczenia pierwszego progu podatkowego. Dla przypomnienia: DOCHÓD=PRZYCHÓD – (KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU – ODLICZENIA …

Continue Reading