Maksymalny limit wpłat do PPK

Pytanie od Czytelnika: Nasza firma zatrudnia kilku pracowników, którzy są uczestnikami PPK. Otrzymują oni okazałe wynagrodzenie. Zatem czy wpłaty do PPK pobierane są od całości wynagrodzenia? Drogi Czytelniku, wpłaty do PPK są ustalane od wynagrodzenia pracownika, przez które rozumie się kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe bez zastosowania rocznego ograniczenia tej podstawy do kwoty, która będzie odpowiadać trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe pracownika stanowi przychód, który w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach umowy o pracę, wyłączając wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłki, rodzaje przychodów …

Continue Reading