Bon turystyczny zwolniony z PIT

Wartość bonów turystycznych, które otrzymają Polacy na mocy ustawy o Polskim Bonie Turystycznym będzie wolna od podatku dochodowego, co oznacza, iż osoby, które owe świadczenie otrzymają – nie będą zobowiązane do opłacenia podatku w ramach osiągniętego dochodu. Obowiązująca ustawa o Polskim Bonie Turystycznym uprawnia Polaków do korzystania z bonu turystycznego o wartości 500 zł na dziecko zdrowe, a 1000 zł na dziecko niepełnosprawne. Jak już zostało wspomniane – kwoty te są wolne od podatku dochodowego, więc świadczeniobiorcy nie będą go doliczać do swojego zeznania rocznego. Informacja ta została również wpisana w art. 52zc Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. …

Continue Reading

Kiedy i w jaki sposób można złożyć tzw. „czynny żal”?

Czynny żal – jeden ze sposobów na uniknięcie kary za popełnienie przestępstwa, bądź wykroczenia skarbowego. Jego założenie polega na przyznaniu się do popełnienia zabronionego czynu, jak również ujawnieniu wszystkich jego okoliczności. Istnieje możliwość, aby został on złożony drogą elektroniczną. Lista czynów zabronionych, których dopuszczenie wiążę się z konsekwencjami z tytułu odpowiedzialności karnej skarbowej jest bardzo długa. Spośród nich można śmiało wymienić m.in.: – oszustwa podatkowe, – nierzetelne prowadzenie ewidencji podatkowej, – nieterminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych. Konsekwencją owych czynów może być nałożenie kary grzywny, bądź nawet ograniczenie wolności czy więzienie. To właśnie tytułowy czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji, aczkolwiek …

Continue Reading