Czym jest wykaz podatników VAT i jak działa?

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji od 1 września 2019 roku wykaz określonych istotnych informacji dotyczących prowadzących działalność podatników VAT. Wykaz ten znany jest pod ogólną nazwą- Biała lista podatników VAT i jest prowadzony elektronicznie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Baza danych białej listy jest ogólnodostępna i bezpłatna, co oznacza, że każdy przedsiębiorca będącą podatnikiem może być zweryfikowany przez kontrahenta oraz dokonać jego weryfikacji. Na białej liście znajdują się informacje o kontrahentach na 5 lat wstecz, od wybranego dnia, a dokładne dane to: nazwa firmy numer identyfikacji podatkowej status podmiotu (nie zarejestrowany/czynny podatnik VAT/podatnik VAT zwolniony/podatnik VAT przywrócony) numer REGON/KRS adres siedziby …

Continue Reading