Grupy VAT od 1 lipca

Od 1 lipca uruchomiona zostanie możliwość tworzenia tak zwanych grup VAT i wspólnego rozliczania tego podatku przez podmioty, które są połączone finansowo, ekonomicznie lub organizacyjnie ale jednocześnie zachowują odrębność prawną. Wspólne rozliczanie będzie stanowiło bardzo duże uproszczenie oraz zapewni istotne korzyści finansowe. Możliwość tworzenie grup VAT aktualnie dostępna jest dla przedsiębiorców w wielu państwach. W Polsce obecnie powiązane ze sobą podmioty muszą rozliczać się odrębnie – prowadzić odrębną ewidencję do celów podatkowych, wystawiać sobie wzajemnie faktury i oddzielnie składać JPK_VAT. Już za niecałe 2 miesiące sytuacja tych podmiotów diametralnie się zmieni. Korzyści z utworzenia grupy VAT: – neutralność obrotów – …

Continue Reading

Nowe terminy zwrotów podatku VAT od 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać nowe, skrócone terminy zwrotu podatku VAT. Nowelizacja ustawu o VAT, określająca zasady stosowania ustrukturyzowanych e-faktur, zakłada zwrot w 40 dni. Z kolei program “Nowy Polski Ład” zakłada otrzymywanie zwrotów w zaledwie 15 dni. Zgodnie z przepisami prawa, jeśli wartość podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego, w danym okresie rozliczeniowym, podatnik ma możliwość obniżenia kwoty podatku za następne okresy o tę różnicę lub jej zwrot na rachunek bankowy. Dotychczas zwrot następował na rachunek w terminie 60 dni od momentu złożenia deklaracji podatkowej. Jeśli jednak zdarzyła się sytuacja, w której zasadność zwrotu wymagała …

Continue Reading

Jak prawidłowo prowadzić ewidencję VAT?

Tylko dzięki dokładnemu prowadzeniu ewidencji, możliwe jest określenie wysokości należnego podatku od towarów i usług. W oparciu o ową ewidencję możliwe jest również wyliczenie kwoty podatku naliczonego. To właśnie jest głównym powodem przez który konieczne jest rzetelne i bezbłędne prowadzenie zapisów w odpowiednim rejestrze. UWAGA! Podatnicy zobowiązani do odprowadzania podatku należnego z tytułu dokonanej sprzedaży, a także ci posiadający prawo do odliczenia podatku naliczonego, muszą prowadzić pełną ewidencję na potrzeby podatku VAT. Dokument będący ewidencją VAT, musi zawierać informacje takie, jak: – określenie przedmiotu, – podstawa opodatkowania, – wysokość kwoty podatku należnego, – korekty podatki należnego, – wysokość kwoty podatku …

Continue Reading