Pierwszy próg podatkowy

Przy rozliczaniu podatku niezmiennie od lat stosowane są te same progi podatkowe, W zależności od przynależności do pierwszego lub drugiego progu podatkowego, obowiązują dwie stawki, które w roku 2020 wynoszą 17% i 32%. Przepisy stanowią, że podatek rozliczyć można zgodnie z następującymi limitami: pierwszy próg podatkowy– do 85 528 zł. Stawka podatku do tej kwoty wynosi 17% drugi próg podatkowy– powyżej 85 528 zł. Od tej kwoty płaci się 32% podatku dochodowego Od roku 2020 zmieniły się zasady sposobu obliczania zaliczki na poczet podatku dochodowego w momencie przekroczenia pierwszego progu podatkowego. Dla przypomnienia: DOCHÓD=PRZYCHÓD – (KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU – ODLICZENIA …

Continue Reading