Nowe podmioty objęte podatkiem CIT

Do końca 2020 roku spółki komandytowe oraz spółki jawnej nie podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym ani od osób prawych (CIT) ani od osób fizycznych (PIT). Sytuacja ta uległa zmianie 1 stycznia 2021 roku, ponieważ nastąpiły modyfikacje w ustawie o CIT. Spółki komandytowe i spółki jawne nie były ówcześnie same w sobie opodatkowane. Podatnikami podatków dochodowych byli natomiast wspólnicy tych spółek. Jeśli wspólnikiem była osoba fizyczna, czyli podatnik PIT to indywidualnie rozliczał przypadająca mu część dochodów uzyskanych przez spółkę Jeżeli wspólnikiem spółki była osoba prawna ( np. spółka z o.o.), czyli podatnik CIT to opodatkowana była przypadająca temu wspólnikowi część dochodów uzyskanych …

Continue Reading