Czym jest i na czym polega Split Payment?

Powiększająca się luka w systemie podatkowym VAT była powodem wdrożenia do Polski metody podzielonej płatności, czyli Split Payment. Mechanizm ten funkcjonuje już w kilku innych krajach i póki co dobrze się tam sprawdza. Przepisy dotyczące metody podzielonej płatności obowiązują w Polsce od 1 lipca 2018 roku, ale obowiązek ich stosowania przyjęty został 1 listopada 2019 roku. Metoda podzielonej płatności polega na rozdzieleniu płatności za zobowiązania z faktury na dwa równe rachunki bankowe: rachunek bankowy kontrahenta-wartość netto specjalny rachunek VAT dostawcy- podatek VAT Split payment obejmuje relacje B2B, czyli transakcje wykonywane między dwoma podatnikami, a obowiązek ten powstaje w momencie przekroczenia …

Continue Reading