Podatek handlowy od 2021 roku

Do tej pory wszelkie regulacje dotyczące podatku handlowego zostały zawieszone. Zgodnie ustawą o podatku od sprzedaży detalicznej, która zaczęła obowiązywać od 1 września 2016 roku w 2021 roku przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną powinni przygotować się na zmiany. Od stycznia 2021 roku sklepy o największych obrotach zobowiązane będą do dokonywania opłaty z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej. Podatek będzie pobierany co miesiąc. Za styczeń należy dokonać zapłaty w terminie do 25 lutego. Celem wprowadzenia podatku jest ochrona małych sklepów, które straciły klientów przenoszących się do dużych sieci. Przewidziano dwie stawki podatku: – 0,8 proc., która obejmować będzie miesięczny przychód nieprzekraczający 187 …

Continue Reading

Jak prawidłowo prowadzić ewidencję VAT?

Tylko dzięki dokładnemu prowadzeniu ewidencji, możliwe jest określenie wysokości należnego podatku od towarów i usług. W oparciu o ową ewidencję możliwe jest również wyliczenie kwoty podatku naliczonego. To właśnie jest głównym powodem przez który konieczne jest rzetelne i bezbłędne prowadzenie zapisów w odpowiednim rejestrze. UWAGA! Podatnicy zobowiązani do odprowadzania podatku należnego z tytułu dokonanej sprzedaży, a także ci posiadający prawo do odliczenia podatku naliczonego, muszą prowadzić pełną ewidencję na potrzeby podatku VAT. Dokument będący ewidencją VAT, musi zawierać informacje takie, jak: – określenie przedmiotu, – podstawa opodatkowania, – wysokość kwoty podatku należnego, – korekty podatki należnego, – wysokość kwoty podatku …

Continue Reading

Rejestr BDO – kogo obowiązuje?

Do końca roku 2019 każdy przedsiębiorca, który wprowadza na rynek produkty w opakowaniach, wytwarzający odpady, a także nimi gospodarujący był zobowiązany do tego, aby dokonać wpisu swojej firmy w rejestrze BDO. Rejestr BDO to działająca od niedawna w Polsce baza danych odnośnie produktów, opakowań oraz zarządzania nimi. Ma na celu gromadzenie informacji na temat podmiotów gospodarczych, które spełniają założenia art. 50 ust. 1 Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku. Kogo obowiązywał wpis do BDO? Obowiązek ten dotyczy firm, które: – działają w branży motoryzacyjnej, – obracają sprzętem elektrycznym i elektronicznym, – działają w grupie, która produkuje baterie i …

Continue Reading