Podstawowe informacje o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest popularną spółką handlową w Polsce. Jest dobrym rozwiązaniem szczególnie dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko tylko do swojego wkładu.  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową jednostką handlową, która ma osobowość prawną. Może być utworzona przez jednego lub więcej wspólników. Jej założycielami może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Aby założyć spółkę z o.o., należy dysponować kapitałem zakładowym o wartości minimum 5 tysięcy złotych. Ograniczona odpowiedzialność wspólników – Wspólnicy często decydują się na założenie spółki z o.o., ponieważ to rozwiązanie zwalnia ich …

Continue Reading