Rodzaje prowadzenia księgowości

W Polsce rodzaje księgowości możemy podzielić na dwie główne kategorie, a mianowicie: – księgowość pełna, – księgowość uproszczona. Znaczna część początkujących przedsiębiorców musi zmierzyć się z dylematem odnośnie tego, którą formę księgowości wybrać, która okaże się korzystniejsza, a która wiąże się z łatwymi rozliczeniami z Urzędem Skarbowym. Księgowość pełna W przypadku księgowości pełnej należy zmierzyć się z czasochłonnym i znacznie skomplikowanym systemem ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, co jest równie istotne do dokładnego analizowania oraz bieżącego kontrolowania sytuacji w firmie. Księgowość pełna jest określana również jako księgi handlowe, bądź księgi rachunkowe, które muszą być prowadzone przez firmy po osiągnięciu przychodu w roku …

Continue Reading