Faktury i ich rodzaje

rodzaje faktur

Najpopularniejszymi dokumentami handlowymi w relacjach biznesowych zdecydowanie są faktury. Zarówno transakcje między krajowe jak i zagraniczne dokumentowane są fakturami, które wystawiane być mogą w formie papierowej lub elektronicznej. Faktury ze względu na dane w nich zamieszczone, dzielą się na kilka rodzajów. Zwykła faktura– obowiązek jej wystawienia następuje w momencie nastąpienia sprzedaży, dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz innego podatnika( w tym sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju) lub też na żądanie nabywcy towaru, bez względu na jego status podatnika VAT. Faktura pro forma– wystawiana jest w celu poinformowania klienta o cenie towaru lub usługi. Nie jest traktowana jako dokument księgowy, …

Continue Reading