Czym jest ePUAP?

ePUAP, a więc elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest ogólnopolską platformą teleinformatyczną, która służy do komunikowania się obywateli oraz przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w sposób znacznie ujednolicony. Dzięki niej również jednostki administracji publicznej mogą się kontaktować pomiędzy sobą. W tym przypadku miano usługodawców spoczywa na podmiotach administracji publicznej, jak również innych podmiotach wykonujących zadania publiczne, które zlecono im do realizacji. Tytułowa platforma udostępnia usługodawcom infrastrukturę technologiczną w celu świadczenia obywatelom oraz przedsiębiorcom usług w zakresie komunikacji elektronicznej z administracją. Warto bowiem wiedzieć, iż wśród użytkowników platformy ePUAP znajdują się jednostki administracji centralnej, samorządy, jak również urzędy gmin. Spośród usług …

Continue Reading