Bon turystyczny zwolniony z PIT

Wartość bonów turystycznych, które otrzymają Polacy na mocy ustawy o Polskim Bonie Turystycznym będzie wolna od podatku dochodowego, co oznacza, iż osoby, które owe świadczenie otrzymają – nie będą zobowiązane do opłacenia podatku w ramach osiągniętego dochodu. Obowiązująca ustawa o Polskim Bonie Turystycznym uprawnia Polaków do korzystania z bonu turystycznego o wartości 500 zł na dziecko zdrowe, a 1000 zł na dziecko niepełnosprawne. Jak już zostało wspomniane – kwoty te są wolne od podatku dochodowego, więc świadczeniobiorcy nie będą go doliczać do swojego zeznania rocznego. Informacja ta została również wpisana w art. 52zc Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. …

Continue Reading