Jakie błędy można popełnić w sprawozdaniu finansowym?

Sprawozdanie finansowe jest niezwykle istotnym narzędziem, które pozwala przedsiębiorstwom przedstawić swoją sytuację finansową i wyniki operacyjne. Poprawne i dokładne sporządzenie sprawozdania jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania firmy i budowania zaufania inwestorów, klientów i regulatorów. Niestety, w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego można popełnić szereg błędów, które mogą wpłynąć negatywnie na jego wiarygodność i interpretację. W tym artykule omówimy kilka powszechnych błędów, które warto unikać przy tworzeniu sprawozdania finansowego. Spis treści: 1. Błędy w rachunkowości 2. Brak zgodności ze standardami rachunkowości 3. Ukrywanie informacji 4. Nieprawidłowe klasyfikacje kosztów i przychodów 5. Nieuwzględnienie istotnych zdarzeń i ryzyk 6. Błędy w prezentacji i interpretacji …

Continue Reading

Jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorcy przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i jak ich unikać, aby uniknąć kłopotów z urzędem skarbowym

Jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorcy przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i jak ich unikać, aby uniknąć kłopotów z urzędem skarbowym? Na co warto zwrócić uwagę prowadząc księgi rachunkowe? Spis treści: ◽ Jakie błędy są najczęściej popełniane przez przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe?   Jakie błędy są najczęściej popełniane przez przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe? 1. Błąd nr 1: brak dokumentów potwierdzających transakcje Jednym z najważniejszych elementów prowadzenia ksiąg rachunkowych jest udokumentowanie wszystkich transakcji finansowych firmy. Dlatego ważne jest, aby regularnie zbierać i archiwizować faktury, rachunki oraz inne dokumenty potwierdzające transakcje. Brak tych dokumentów może prowadzić do problemów z urzędem skarbowym. Jak uniknąć tego …

Continue Reading

Aktualizacja adresu spółki KRS

Aktualizacja adresu spółki KRS to jeden z podstawowych obowiązków właścicieli podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Warto tutaj zaznaczyć, że często właściciele firm bagatelizują ten obowiązek i nie dbają o terminową zmianę danych w KRS. Spis treści: Konsekwencje braku dokonania aktualizacji adresu w KRS Jak dokonać aktualizacji adresu spółki w KRS? Aktualizacja adresu spółki KRS – jakie problemy może powodować błędny adres spółki w KRS? wprowadzenie w błąd klientów, inwestorów, kontrahentów niedostarczenie listów, przesyłek, dokumentów brak informacji o toczących się postępowaniach sądowych brak wymiany informacji z urzędami i organami podatkowymi Warto mieć na uwadze, że za szkody spowodowane błędnymi danymi …

Continue Reading

Działalność gospodarcza na emeryturze

Działalność gospodarcza na emeryturze – czy warto rozpoczynać prowadzenie własnej działalności po przejściu na emeryture? Spis treści: ◽ Limit dochodów – działalność na emeryturze ◽ Jak założyć działalność na emeryturze? ◽ Składki ZUS Istotnie należy zaznaczyć, ze prowadząć firmę na emeryturze musi stosować takie same zasady, jak gdybyśmy nie posiadali prawa do emerytury. Zmiana pojawia się wyłącznie w zakresie składek ZUS. Na co warto zwrócić uwagę?   Firma na emeryturze – limit dochodów Limit dochodów osoby będącej na emeryturze dotyczy tych, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę: jeżeli dochód przekroczy 70 procent przeciętnego miesięcznego krajowego wynagrodzenia – to świadczenie emerytalne ulega …

Continue Reading

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe to dokument przedstawiający sytuację finansową firmy wraz  informacjami na temat podejmowanych działań w ciągu roku. Obowiązkowo należy formę sprawozdania finansowego dostosować do przepisów ustawy o rachunkowości oraz zasad sporządzania sprawozdań finansowych. Odpowiednio sporządzone sprawozdanie finansowe prezentuje w sposób rzetelny oraz zgodny ze stanem rzeczywistym sytuację majątkową jednostki. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych Do najważniejszych zasad sporządzania sprawozdań finansowych należy zaliczyć zasadę wyższości treści nad formę, czyli aby treść odzwierciedlała rzeczywisty stan finansowy firmy. Istotnie należy również pamiętać o zachowaniu stałej metody wyceny – zasada ciągłości pozwalająca porównywanie sytuację firmy na przestrzeni lat. O czym jeszcze pamiętać sporządzając sprawozdanie finansowe? …

Continue Reading

Podatek od deszczu – czym jest?

Podatek od deszczu – czym jest? Kto zapłaci podatek? Podatek od deszczu to opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej poprzez np. wybudowanie parkingu. Szczegółowe informacje na temat tego podatku oraz wszelkie regulacje prawne znajdziemy w ustawie o prawie wodnym. Celem nałożenia dodatkowej opłaty jest zachęcenie do instalowania urządzeń mających na celu retencjonowanie wody. Podatek od deszczu – koszt, cena, stawki Stawka opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej uzależniona jest od zdolności retencyjnych danej nieruchomości. Wraz ze wzrostem zdolności retencyjnych wysokość podatku będzie się zmniejszać. STAWKI: bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 1,50 zł …

Continue Reading

Jak prowadzić dokumentację pracowniczą?

Jak prowadzić dokumentację pracowniczą? Jakie obowiązują zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej? W zakres dokumentacji pracowniczej wchodzą: akta osobowe pisma świadectwa oświadczenia deklaracje potwierdzenia związane z zatrudnionymi pracownikami. Istotnie należy zaznaczyć, że odpowiednio prowadzona dokumentacja pracownicza odzwierciedla przebieg zatrudnienia. Dokumentacja pracownicza – podział: część A: zakres dokumentacji obejmuje ubieganie się o pracę część B: zakres dokumentacji obejmuje nawiązanie stosunku pracy i przebieg zatrudnienia część C: zakres dokumentacji obejmuje rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy część D: zakres dokumentacji obejmuje odpowiedzialność porządkową pracownika Warto wyróżnić również dokumentację związaną z ewidencją czasu pracy: ewidencja czasu pracy wnioski pracownika zgody pracowników Dokumentację pracowniczą należy przechowywać w …

Continue Reading

Adres do e-doręczeń

Od lipca przedsiębiorcy muszą posiadać adres do e-doręczeń. Warto tutaj zaznaczyć, że brak założenia i aktywacji skrzynki do e-doręczeń może przysporzyć właścicielom firm wielu problemów oraz uniemożliwić np. aktualizacje danych w KRS. E-doręczenia to usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznej. Jej wysłanie i doręczenie wywołuje taki sam skutek prawny jak list polecony z potwierdeniem odbioru. Umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji drogą elektroniczną. Adres do e-doręczeń: identyfikacja adresata i nadawcy tajemnica korespondencji dostęp do informacji na temat wysłania/odbioru wiadomości integralność i bezpieczeńśtwo danych oszczędność czasu Przedsiębiorcy zobowiązani są do utworzenia i aktywacji skrzynki do e-doręczeń oraz aktualizacji adresu w bazie adresów elektronicznych. Adres …

Continue Reading

Świadectwo pracy jak sporządzić?

Świadectwem pracy określamy dokument, który zostaje przekazany pracownikowi po rozwiązaniu umowy o pracę lub w momencie jej wygaśnięcia. Obecnie dokument pracownik powinien otrzymać w ostatnim dniu trwania umowy (zgodnie ze zmianami przepisów w 2019 roku). Co powinno zawierać świadectwo pracy? Świadectwo pracy informacje: okres zatrudnienia pracownika wymiar etatu zajmowane stanowisko tryb rozwiązania umowy o pracę ustalenia w sprawie uprawnień pracownika do ubezpieczeń liczba dni urlopu wypoczynkowego, które zostały wykorzystane przez pracownika w danym roku kalendarzowym, wykorzystanie dodatkowego urlopu lub innego świadczenia lub uprawnienia, które są przewidziane w przepisach prawa pracy, okres wykorzystania urlopu bezpłatnego oraz podstawy prawnej jego udzielenia, wykorzystanie …

Continue Reading

Kalkulator usług księgowych

Kalkulator usług księgowych – czy warto z niego skorzystać? W jaki sposób sprawdzić cenę za obsługę księgową firmy? Wielu przedsiębiorców obawia się wysokich cen za obsługę księgową firmy. Często decydują się na samodzielne prowadzenie księgowości w celu optymalizacji kosztów działalności. Czy warto? Jak sprawdzić cenę za koszt obsługi księgowej? Warto zaznaczyć, że cena obsługi księgowej różni się w zależności od pakietu oraz wybranej oferty biura rachunkowego. Warto zdecydować się na współpracę z biurem, które: oferuje wiele dodatkowych usług dla firm oferuje możliwość konsultacji dokonuje rozliczenia w oparciu o liczbę dokumentów oraz zatrudnionych pracowników daje możliwość skorzystania z panelu klienta oraz …

Continue Reading