Jesteśmy do Twojej dyspozycji od pon. do pt. od 9.00 do 17.00
biuro-ksiegowe-krakow

Adres

Kraków, ul. Cegielniana 4a

Prowadzenie pełnej księgowości oferta

Prowadzenie pełnej księgowości

Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są spółki z o.o., akcyjne, komandytowe i komandytowo-akcyjne, a także proste spółki akcyjne (bez względu na limit przychodów).

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, muszą przejść na pełną księgowość, jeżeli ich przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniósł (po przeliczeniu na PLN) co najmniej równowartość 2 000 000 euro. 

Rozpocznij współpracę z naszym biurem w zakresie prowadzenia pełnej księgowości

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie prowadzenia pełnej księgowości.

 • Ewidencja dokumentów źródłowych w księgach rachunkowych;
 • Ewidencja dokumentów źródłowych w rejestrach dla celów podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT;
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • Bieżące dekretowanie i księgowanie raportów kasowych i wyciągów bankowych;
 • Potwierdzanie sald;
 • Rozliczanie delegacji służbowych;
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy;
 • Przygotowanie planu kont wraz z polityką rachunkowości;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań dla celów statystycznych;
 • Aktualizacja i rejestracja danych firmowych;
 • Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat na koniec każdego roku podatkowego oraz zeznania rocznego CIT-8.

Prowadzenie pełnej księgowości cena

Cena za prowadzenie KPiR w naszym biurze rachunkowym uzależniona jest od ilości dokumentów księgowych. Zachęcamy do skorzystania z naszego kalkulatora ceny usług księgowych oraz do kontaktu z naszymi specjalistami.