Blog

Adres do e-doręczeń

Od lipca przedsiębiorcy muszą posiadać adres do e-doręczeń. Warto tutaj zaznaczyć, że brak założenia i aktywacji skrzynki do e-doręczeń może przysporzyć właścicielom firm wielu problemów oraz uniemożliwić np. aktualizacje danych w KRS. E-doręczenia to usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznej. Jej wysłanie i doręczenie wywołuje taki sam skutek prawny jak list polecony z potwierdeniem odbioru. Umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji drogą elektroniczną. Adres do e-doręczeń: identyfikacja adresata i nadawcy tajemnica korespondencji dostęp do informacji na temat wysłania/odbioru wiadomości integralność i bezpieczeńśtwo danych oszczędność czasu Przedsiębiorcy zobowiązani są do utworzenia i aktywacji skrzynki do e-doręczeń oraz aktualizacji adresu w bazie adresów elektronicznych. Adres …

Continue Reading

Polski Ład 2.0 “Niskie podatki”

Kilka dni temu Sejm przyjął ustawę Polski Ład 2.0 “Niskie podatki”, której przepisy mają przynieść podatnikom szereg korzyści, takich jak: obniżenie stawki PIT o 5%, z 17% do 12%, zlikwidowanie ulgi dla klasy średniej. Rząd pracuje nad projektem, a proponowane zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 lipca. Zmiany dla przedsiębiorców: – obniżenie stawki PIT do 12% dla tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się według skali podatkowej, – możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania – zmiana z podatku liniowego i ryczałtu na skalę podatkową od połowy roku, – możliwość tworzenia tzw. grup VAT i wspólnego rozliczania podatku dla powiązanych firm, – możliwość odliczenia …

Continue Reading

Grupy VAT od 1 lipca

Od 1 lipca uruchomiona zostanie możliwość tworzenia tak zwanych grup VAT i wspólnego rozliczania tego podatku przez podmioty, które są połączone finansowo, ekonomicznie lub organizacyjnie ale jednocześnie zachowują odrębność prawną. Wspólne rozliczanie będzie stanowiło bardzo duże uproszczenie oraz zapewni istotne korzyści finansowe. Możliwość tworzenie grup VAT aktualnie dostępna jest dla przedsiębiorców w wielu państwach. W Polsce obecnie powiązane ze sobą podmioty muszą rozliczać się odrębnie – prowadzić odrębną ewidencję do celów podatkowych, wystawiać sobie wzajemnie faktury i oddzielnie składać JPK_VAT. Już za niecałe 2 miesiące sytuacja tych podmiotów diametralnie się zmieni. Korzyści z utworzenia grupy VAT: – neutralność obrotów – …

Continue Reading

Świadectwo pracy jak sporządzić?

Świadectwem pracy określamy dokument, który zostaje przekazany pracownikowi po rozwiązaniu umowy o pracę lub w momencie jej wygaśnięcia. Obecnie dokument pracownik powinien otrzymać w ostatnim dniu trwania umowy (zgodnie ze zmianami przepisów w 2019 roku). Co powinno zawierać świadectwo pracy? Świadectwo pracy informacje: okres zatrudnienia pracownika wymiar etatu zajmowane stanowisko tryb rozwiązania umowy o pracę ustalenia w sprawie uprawnień pracownika do ubezpieczeń liczba dni urlopu wypoczynkowego, które zostały wykorzystane przez pracownika w danym roku kalendarzowym, wykorzystanie dodatkowego urlopu lub innego świadczenia lub uprawnienia, które są przewidziane w przepisach prawa pracy, okres wykorzystania urlopu bezpłatnego oraz podstawy prawnej jego udzielenia, wykorzystanie …

Continue Reading

Kalkulator usług księgowych

Kalkulator usług księgowych – czy warto z niego skorzystać? W jaki sposób sprawdzić cenę za obsługę księgową firmy? Wielu przedsiębiorców obawia się wysokich cen za obsługę księgową firmy. Często decydują się na samodzielne prowadzenie księgowości w celu optymalizacji kosztów działalności. Czy warto? Jak sprawdzić cenę za koszt obsługi księgowej? Warto zaznaczyć, że cena obsługi księgowej różni się w zależności od pakietu oraz wybranej oferty biura rachunkowego. Warto zdecydować się na współpracę z biurem, które: oferuje wiele dodatkowych usług dla firm oferuje możliwość konsultacji dokonuje rozliczenia w oparciu o liczbę dokumentów oraz zatrudnionych pracowników daje możliwość skorzystania z panelu klienta oraz …

Continue Reading

Urlop opiekuńczy 2022

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy wprowadzony zostanie urlop opiekuńczy. Komu będzie przysługiwał? Ile dni będzie można wykorzystać? Od kiedy będzie obowiązywał? Urlop opiekuńczy – dla kogo? Zgodnie z założeniami przyznaje się prawo do urlop urlopu opiekuńczego w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym. Jest to urlop w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych (syn, córka, matka, ojciec, małżonek). Urlop opiekuńczy – ile dni wolnego? 5 dni na każdy rok kalendarzowy. Urlop opiekuńczy – wynagrodzenie Urlop opiekuńczy będzie …

Continue Reading

Prowadzenie księgowości małej firmy cennik

Dla wielu przedsiębiorców powierzenie księgowości firmy jest uzależnione od kosztu obsługi księgowej. Od czego zależy cennik biur rachunkowych? Czy za prowadzenie księgowości małej firmy cennik jest wysoki? Cennik usług księgowych w wielu biurach rachunkowych jest uzależniony od wielu czynników. Często oferty usług dostępne na rynku różnią się od siebie – jak wybrać najkorzystniejszy wariant współpracy? Prowadzenie księgowości małej firmy cennik od czego zależy? Koszt obsługi księgowej zależy w większości przypadków od: ➛ ilości generowanych przez podmiot dokumentów ➛ ilości zatrudnionych pracowników ➛ wielkości przedsiębiorstwa ➛ formy prowadzenia księgowości ➛ branży firmy Prowadzenie księgowości małej firmy cennik często jest elastyczny, czyli …

Continue Reading

Jak wznowić działalność spółki po pandemii?

W czasie pandemii wiele osób w celu ograniczenia kosztów zdecydowało się zawiesić prowadzoną firmę. Jak wznowić działalność spółki po pandemii? W jakiej sytuacji spółka zostaje wznowiona automatycznie? Pierwszym krokiem jest podjęcie uchwały w sprawie wznowienia działalności spółki wraz ze wskazaniem dnia, od którego podmiot ma być ponownie prowadzony. Kto podejmuje uchwałę? W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwałę podejmuje zarząd. Następnie do 7 dni należy złożyć wniosek o podjęcie zawieszonej działalności. Do wniosku należy dołączyć podejmowaną uchwałę. Kto podpisuje dokumenty? Wniosek powinny podpisać osoby uprawnione do reprezentowania spółki. Warto zaznaczyć, że zawieszenie spółki może trwać maksymalnie 24 miesiące. Po upływie …

Continue Reading

Wniosek na żłobek – kiedy można składać?

Rodzice mają możliwość ubiegania się o przyznanie świadczenia jaką jest dopłata o pobytu dziecka w żłobku. Ile wyniesie dofinansowanie? Kiedy składać wnioski? Dofinansowanie do żłobka skierowane jest do rodziców, których dzieci nie zostały objęte świadczeniem „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”: ✔ dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie, ✔ dzieci niespełniające kryterium wieku. Czym jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy? RKO to dodatkowe środki finansowe na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Świadczenie żłobkowe – ile wynosi? Maksymalna wartość świadczenia wynosi 400 …

Continue Reading

Krajowy System e-Faktur

Od stycznia 2022 roku przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Czy warto zdecydować się na to rozwiązanie? Od kiedy obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców? Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur będzie obowiązkowe od 2023 roku. Czym jest KseF? Krajowy System e-Faktur to program informatyczny umożliwiający wystawiania, udostępnianie oraz przechowywanie faktur ustrukturyzowanych. Czym jest faktura ustrukturyzowana? To faktura, która została wystawiona/otrzymana za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur i posiada przydzielony numer identyfikujący ten dokument w systemie (wystawiona zgodnie z obowiązującym wzorem tego dokumentu). Faktury będą przechowywane w systemie przez okres 10 lat licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Logowanie do …

Continue Reading