Blog

Jakie błędy można popełnić w sprawozdaniu finansowym?

Sprawozdanie finansowe jest niezwykle istotnym narzędziem, które pozwala przedsiębiorstwom przedstawić swoją sytuację finansową i wyniki operacyjne. Poprawne i dokładne sporządzenie sprawozdania jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania firmy i budowania zaufania inwestorów, klientów i regulatorów. Niestety, w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego można popełnić szereg błędów, które mogą wpłynąć negatywnie na jego wiarygodność i interpretację. W tym artykule omówimy kilka powszechnych błędów, które warto unikać przy tworzeniu sprawozdania finansowego. Spis treści: 1. Błędy w rachunkowości 2. Brak zgodności ze standardami rachunkowości 3. Ukrywanie informacji 4. Nieprawidłowe klasyfikacje kosztów i przychodów 5. Nieuwzględnienie istotnych zdarzeń i ryzyk 6. Błędy w prezentacji i interpretacji …

Continue Reading

Jak bada się sprawozdanie finansowe?

Badanie sprawozdania finansowego jest procesem, który ma na celu określenie, czy prezentowane w nim informacje finansowe są dokładne, wiarygodne i zgodne z określonymi standardami rachunkowości. Oto kilka sposobów, w jakie badane jest sprawozdanie finansowe: Spis treści: 1. Badanie sprawozdania finansowego – analiza wskaźnikowa 2. Badanie sprawozdania finansowego – badanie bilansu 3. Badanie sprawozdania finansowego – badanie rachunku zysków i strat 4. Badanie sprawozdania finansowego – badanie rachunku przepływów pieniężnych 5. Badanie sprawozdania finansowego – badanie informacji dodatkowych Badanie sprawozdania finansowego – analiza wskaźnikowa Analiza wskaźnikowa polega na wykorzystaniu różnych wskaźników finansowych, takich jak wskaźnik płynności, rentowności czy zadłużenia, w celu …

Continue Reading

Jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorcy przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i jak ich unikać, aby uniknąć kłopotów z urzędem skarbowym

Jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorcy przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i jak ich unikać, aby uniknąć kłopotów z urzędem skarbowym? Na co warto zwrócić uwagę prowadząc księgi rachunkowe? Spis treści: ◽ Jakie błędy są najczęściej popełniane przez przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe?   Jakie błędy są najczęściej popełniane przez przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe? 1. Błąd nr 1: brak dokumentów potwierdzających transakcje Jednym z najważniejszych elementów prowadzenia ksiąg rachunkowych jest udokumentowanie wszystkich transakcji finansowych firmy. Dlatego ważne jest, aby regularnie zbierać i archiwizować faktury, rachunki oraz inne dokumenty potwierdzające transakcje. Brak tych dokumentów może prowadzić do problemów z urzędem skarbowym. Jak uniknąć tego …

Continue Reading

Kompletność sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe stanowi zbiór najważniejszych informacji o podejmowanych działaniach w ciągu ostatniego roku. Warto tutaj zaznaczyć, że niedopełnienie obowiązku przygotowania i złożenia sprawozdania finansowego może okazać się poważne w skutkach prawnych zarówno dla podmiotu jak również przedsiębiorcy. Z tego powodu przypominamy o konieczności złożenia sprawozdania finansowego jednostki. Spis treści: ◽ Podpis na sprawozdaniu finansowym ◽ Kompletność sprawozdania finansowego Podpis przy składaniu sprawozdania finansowego Obecnie sprawozdanie finansowe składa się w formie elektronicznej, która wymaga posiadania narzędzia umożliwiającego potwierdzenie tożsamości na dokumentacji składanej online (do wyboru jedno z poniższych): kwalifikowany podpis elektroniczny profil ePUAP podpis osobisty Kompletność sprawozdania finansowego W przygotowaniu i …

Continue Reading

Aktualizacja adresu spółki KRS

Aktualizacja adresu spółki KRS to jeden z podstawowych obowiązków właścicieli podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Warto tutaj zaznaczyć, że często właściciele firm bagatelizują ten obowiązek i nie dbają o terminową zmianę danych w KRS. Spis treści: Konsekwencje braku dokonania aktualizacji adresu w KRS Jak dokonać aktualizacji adresu spółki w KRS? Aktualizacja adresu spółki KRS – jakie problemy może powodować błędny adres spółki w KRS? wprowadzenie w błąd klientów, inwestorów, kontrahentów niedostarczenie listów, przesyłek, dokumentów brak informacji o toczących się postępowaniach sądowych brak wymiany informacji z urzędami i organami podatkowymi Warto mieć na uwadze, że za szkody spowodowane błędnymi danymi …

Continue Reading

Działalność gospodarcza na emeryturze

Działalność gospodarcza na emeryturze – czy warto rozpoczynać prowadzenie własnej działalności po przejściu na emeryture? Spis treści: ◽ Limit dochodów – działalność na emeryturze ◽ Jak założyć działalność na emeryturze? ◽ Składki ZUS Istotnie należy zaznaczyć, ze prowadząć firmę na emeryturze musi stosować takie same zasady, jak gdybyśmy nie posiadali prawa do emerytury. Zmiana pojawia się wyłącznie w zakresie składek ZUS. Na co warto zwrócić uwagę?   Firma na emeryturze – limit dochodów Limit dochodów osoby będącej na emeryturze dotyczy tych, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę: jeżeli dochód przekroczy 70 procent przeciętnego miesięcznego krajowego wynagrodzenia – to świadczenie emerytalne ulega …

Continue Reading

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe to dokument przedstawiający sytuację finansową firmy wraz  informacjami na temat podejmowanych działań w ciągu roku. Obowiązkowo należy formę sprawozdania finansowego dostosować do przepisów ustawy o rachunkowości oraz zasad sporządzania sprawozdań finansowych. Odpowiednio sporządzone sprawozdanie finansowe prezentuje w sposób rzetelny oraz zgodny ze stanem rzeczywistym sytuację majątkową jednostki. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych Do najważniejszych zasad sporządzania sprawozdań finansowych należy zaliczyć zasadę wyższości treści nad formę, czyli aby treść odzwierciedlała rzeczywisty stan finansowy firmy. Istotnie należy również pamiętać o zachowaniu stałej metody wyceny – zasada ciągłości pozwalająca porównywanie sytuację firmy na przestrzeni lat. O czym jeszcze pamiętać sporządzając sprawozdanie finansowe? …

Continue Reading

Podatek od deszczu – czym jest?

Podatek od deszczu – czym jest? Kto zapłaci podatek? Podatek od deszczu to opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej poprzez np. wybudowanie parkingu. Szczegółowe informacje na temat tego podatku oraz wszelkie regulacje prawne znajdziemy w ustawie o prawie wodnym. Celem nałożenia dodatkowej opłaty jest zachęcenie do instalowania urządzeń mających na celu retencjonowanie wody. Podatek od deszczu – koszt, cena, stawki Stawka opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej uzależniona jest od zdolności retencyjnych danej nieruchomości. Wraz ze wzrostem zdolności retencyjnych wysokość podatku będzie się zmniejszać. STAWKI: bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 1,50 zł …

Continue Reading

Cash flow czyli rachunek przepływów pieniężnych

Cash flow stanowi jedno z najbardziej rzetelnych źródeł informacji finansowych w firmie, który pozwala dokonać jasnej oceny sytuacji finansowej danej jednostki. Na rachunek przepływów pieniężnych składają się wyłącznie zapisy dotyczące środków pieniężnych posiadanych przez spółkę, ich przepływu, źródeł i sposobów gospodarowania. Cash flow obejmuje więc informacje o przepływach pieniężnych z działalności finansowej, operacyjnej i inwestycyjnej. Cash flow składa się z: 1. trzech części podstawowych: Przepływy z działalności operacyjnej (netto) – tu zapisuje się środki uzyskiwane z podstawowej działalności – sprzedaży towarów lub usług czy produkcji. Przepływ z działalności inwestycyjnej (netto) – uwzględnia środki wykorzystywane na potrzeby inwestycji, które w przyszłości …

Continue Reading

Jak prowadzić dokumentację pracowniczą?

Jak prowadzić dokumentację pracowniczą? Jakie obowiązują zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej? W zakres dokumentacji pracowniczej wchodzą: akta osobowe pisma świadectwa oświadczenia deklaracje potwierdzenia związane z zatrudnionymi pracownikami. Istotnie należy zaznaczyć, że odpowiednio prowadzona dokumentacja pracownicza odzwierciedla przebieg zatrudnienia. Dokumentacja pracownicza – podział: część A: zakres dokumentacji obejmuje ubieganie się o pracę część B: zakres dokumentacji obejmuje nawiązanie stosunku pracy i przebieg zatrudnienia część C: zakres dokumentacji obejmuje rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy część D: zakres dokumentacji obejmuje odpowiedzialność porządkową pracownika Warto wyróżnić również dokumentację związaną z ewidencją czasu pracy: ewidencja czasu pracy wnioski pracownika zgody pracowników Dokumentację pracowniczą należy przechowywać w …

Continue Reading