Kompletność sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe stanowi zbiór najważniejszych informacji o podejmowanych działaniach w ciągu ostatniego roku. Warto tutaj zaznaczyć, że niedopełnienie obowiązku przygotowania i złożenia sprawozdania finansowego może okazać się poważne w skutkach prawnych zarówno dla podmiotu jak również przedsiębiorcy. Z tego powodu przypominamy o konieczności złożenia sprawozdania finansowego jednostki.

Spis treści:

◽ Podpis na sprawozdaniu finansowym

◽ Kompletność sprawozdania finansowego

Podpis przy składaniu sprawozdania finansowego

Obecnie sprawozdanie finansowe składa się w formie elektronicznej, która wymaga posiadania narzędzia umożliwiającego potwierdzenie tożsamości na dokumentacji składanej online (do wyboru jedno z poniższych):

 • kwalifikowany podpis elektroniczny
 • profil ePUAP
 • podpis osobisty
Team member - team with slider is stunningly effective team member plugin that permits you to list of your employees, team members, support team on your site.
Księgowość
Powierz nam obsługę księgową swojej firmy - profesjonalna pomoc dla małych oraz dużych firm.
Rejestracja firm
Oferujemy pomoc w założeniu spółek, fundacji, stowarzyszeń oraz JDG. Przeprowadzenie procedury rejestracji.
Wirtualne biuro
Oferujemy adres do rejestracji firmy oraz kompleksowe usługi w ramach wirtualnego biura.

Kompletność sprawozdania finansowego

W przygotowaniu i złożeniu sprawozdania finansowego istotną rolę pełni spełnienie warunków formalnych oraz kompletność danych.

Warunki formalne:

 •  podanie w nagłówku pełnej nazwy i adresu firmy
 • określenie momentu lub okresu sprawozdawczego
 • określenie podmiotu, kórego dotyczy sprawozdanie
 • stosowany poziom zaokrągleń w obliczeniach
 • załączenie dodatkowych tablic objaśniających wyliczenia
 • informacja o dacie sporządzenia sprawozdania
 • podpisy osób odpowiedzialnych za sporządzenie dokumentu

Kompletność danych:

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 • rachunek zysków i strat (rachunek wyników),
 • bilans,
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 • rachunek przepływów pieniężnych,
 • dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

Nieodpowiednio sporządzone sprawozdanie może powodować wezwanie do ponownego przygotowania i złożenia sprawozdania finansowego, co powoduje dodatkowe formalności podatkowe.

 

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe – co decyduje o kompletności dokumentu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *