Aktualizacja adresu spółki KRS

Aktualizacja adresu spółki KRS to jeden z podstawowych obowiązków właścicieli podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Warto tutaj zaznaczyć, że często właściciele firm bagatelizują ten obowiązek i nie dbają o terminową zmianę danych w KRS.

Spis treści:

Konsekwencje braku dokonania aktualizacji adresu w KRS

Jak dokonać aktualizacji adresu spółki w KRS?


Aktualizacja adresu spółki KRS – jakie problemy może powodować błędny adres spółki w KRS?

  • wprowadzenie w błąd klientów, inwestorów, kontrahentów
  • niedostarczenie listów, przesyłek, dokumentów
  • brak informacji o toczących się postępowaniach sądowych
  • brak wymiany informacji z urzędami i organami podatkowymi

Warto mieć na uwadze, że za szkody spowodowane błędnymi danymi w KRS odpowiada przedsiębiorca.


Team member - team with slider is stunningly effective team member plugin that permits you to list of your employees, team members, support team on your site.
Księgowość
Powierz nam obsługę księgową swojej firmy - profesjonalna pomoc dla małych oraz dużych firm.
Rejestracja firm
Oferujemy pomoc w założeniu spółek, fundacji, stowarzyszeń oraz JDG. Przeprowadzenie procedury rejestracji.
Wirtualne biuro
Oferujemy adres do rejestracji firmy oraz kompleksowe usługi w ramach wirtualnego biura.

Aktualizacja adresu spółki KRS

Bezsprzecznie warto tutaj odróżnić adres spółki od zmiany siedziby spółki.

Siedzibą spółki jest miejscowość, a adresem szczegółowa informacja o lokalizacji siedziby (ulica, numer budynku/lokalu).

W jaki sposób dokonać aktualizacji adresu spółki w KRS?

Aktualizacji adresu spółki w KRS możemy dokonać elektronicznie, korzystając z jednego z dostępnych systemów:

  • S24 ➟ z tego portalu można skorzystać, gdy spółka była zakładana za pośrednictwem S24 i później nie dokonywano zmian w PRS
  • PRS

Za pośrednictwem systemów należy przygotować i złożyć odpowiednie wnioski aktualizacyjne w zakresie adresu spółki.

Następnie należy pamiętać o zgłoszeniu zmian w urzędzie skarbowym na formularzu NIP-8.

Zmiana adresu spółki – co warto wiedzieć?

Warto tutaj zaznaczyć, że zmiana adresu spółki w KRS stanowi potwierdzenie dokonanej zmiany. Istotnie należy zaznaczyć, że zmiana adresu spółki zaczyna obowiązywać z momencie podjęcia uchwały przez organ uprawniony do reprezentacji spółki.

Aktualizacja adresu spółki KRS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *