Działalność gospodarcza na emeryturze

Działalność gospodarcza na emeryturze – czy warto rozpoczynać prowadzenie własnej działalności po przejściu na emeryture?
Spis treści:
Istotnie należy zaznaczyć, ze prowadząć firmę na emeryturze musi stosować takie same zasady, jak gdybyśmy nie posiadali prawa do emerytury. Zmiana pojawia się wyłącznie w zakresie składek ZUS. Na co warto zwrócić uwagę?

 

Firma na emeryturze – limit dochodów

Limit dochodów osoby będącej na emeryturze dotyczy tych, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę:
  • jeżeli dochód przekroczy 70 procent przeciętnego miesięcznego krajowego wynagrodzenia – to świadczenie emerytalne ulega odpowiedniemu zmniejszeniu;
  • w przypadku gdy dochód przekroczy 130 procent przeciętnego miesięcznego krajowego wynagrodzenia – emerytura nie przysługuje wcale.

Team member - team with slider is stunningly effective team member plugin that permits you to list of your employees, team members, support team on your site.
Księgowość
Powierz nam obsługę księgową swojej firmy - profesjonalna pomoc dla małych oraz dużych firm.
Rejestracja firm
Oferujemy pomoc w założeniu spółek, fundacji, stowarzyszeń oraz JDG. Przeprowadzenie procedury rejestracji.
Wirtualne biuro
Oferujemy adres do rejestracji firmy oraz kompleksowe usługi w ramach wirtualnego biura.

 

Założenie działalności będąc na emeryturze

Będąc na emeryturze procedura zakładania działalności obliguje do złożenia wniosku:

  • w urzędzie gminy
  • online (trzeba posiadać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny)

Istnieje również możliwość złożenia wniosku przez Internet, ale w celu potwierdzenia tożsamości będziemy musieli udać się do urzędu.

Działalność gospodarcza na emeryturze a ZUS

Warto podkreślić, że osoby bedące na emeryturze nie podlegają obowiązkowi opłacania składek społecznych (emerytalne, rentowe i wypadkowe). Istnieje możliwość dokonywania wpłat dobrowolnych z tego tytułu.

Obowiązkową składką jest składka zdrowotna ( 9% od dowolnej podstawy, jednak nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego).

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej jest możliwe, gdy świadczenie emerytalne przedsiębiorcy nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz:

  • dodatkowe przychody z działalności nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury, lub
  • podatek opłacany jest w formie karty podatkowej.

Działalność gospodarcza na emeryturze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *