Zasady sporządzania sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe to dokument przedstawiający sytuację finansową firmy wraz  informacjami na temat podejmowanych działań w ciągu roku. Obowiązkowo należy formę sprawozdania finansowego dostosować do przepisów ustawy o rachunkowości oraz zasad sporządzania sprawozdań finansowych. Odpowiednio sporządzone sprawozdanie finansowe prezentuje w sposób rzetelny oraz zgodny ze stanem rzeczywistym sytuację majątkową jednostki.

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych

Do najważniejszych zasad sporządzania sprawozdań finansowych należy zaliczyć zasadę wyższości treści nad formę, czyli aby treść odzwierciedlała rzeczywisty stan finansowy firmy. Istotnie należy również pamiętać o zachowaniu stałej metody wyceny – zasada ciągłości pozwalająca porównywanie sytuację firmy na przestrzeni lat.

O czym jeszcze pamiętać sporządzając sprawozdanie finansowe?

  • Zasada współmierności – ujmowanie w sprawozdaniu wszystkich uzyskanych przychodów i kosztów związanych z nimi
  • Zasada ostrożności – określająca, w jaki sposób wyceniać poszczególne składniki
  • Zasada istotności – należy wybierać tylko takie rozwiązania uproszczone (zgodne z ustawą), które będą prowadzić do prostszego i bardziej zrozumiałego przedstawienia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
  • Zasada zakazu kompensat – konieczność ukazywania oddzielnie wszystkich zdarzeń.

Wielu właścicieli podmiotów zobowiązanych do złożenia sprawozdania finansowego decyduje się na pomoc specjalistów biura rachunkowego, którzy pomogą bezpiecznie dopełnić obowiązku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *