Cash flow czyli rachunek przepływów pieniężnych

Cash flow stanowi jedno z najbardziej rzetelnych źródeł informacji finansowych w firmie, który pozwala dokonać jasnej oceny sytuacji finansowej danej jednostki. Na rachunek przepływów pieniężnych składają się wyłącznie zapisy dotyczące środków pieniężnych posiadanych przez spółkę, ich przepływu, źródeł i sposobów gospodarowania. Cash flow obejmuje więc informacje o przepływach pieniężnych z działalności finansowej, operacyjnej i inwestycyjnej.

Cash flow składa się z:

1. trzech części podstawowych:

  • Przepływy z działalności operacyjnej (netto) – tu zapisuje się środki uzyskiwane z podstawowej działalności – sprzedaży towarów lub usług czy produkcji.
  • Przepływ z działalności inwestycyjnej (netto) – uwzględnia środki wykorzystywane na potrzeby inwestycji, które w przyszłości mają wygenerować zysk.
    Przepływ z działalności finansowej (netto) – środki z zewnątrz pozyskiwane w celu finansowania przedsiębiorstwa tj. kredyty czy obligacje.

2. informacji pozostałych:

  • suma wszystkich przepływów,
  • bilansowa zmianę środków pieniężnych, jeśli ona występuje,
  • środki pieniężne na początek i koniec okresy sprawozdawczego

Rachunek przepływów pieniężnych stanowi obowiązkowy element sprawozdania finansowego, sporządzany jest więc przez wiele podmiotów. Przygotowuje się go stosując jedną z dwóch dostępnych metod różniących się od siebie sposobem wyliczania przepływów z działalności operacyjnej: pośrednią lub bezpośrednią. Cash flow dostarcza informacji, z których najczęściej korzystają banki przed udzieleniem kredytów i inwestorzy i kontrahenci zanim zdecydują się na podjęcie współpracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *