Polski Ład 2.0 “Niskie podatki”

Kilka dni temu Sejm przyjął ustawę Polski Ład 2.0 “Niskie podatki”, której przepisy mają przynieść podatnikom szereg korzyści, takich jak:

  • obniżenie stawki PIT o 5%, z 17% do 12%,
  • zlikwidowanie ulgi dla klasy średniej.

Rząd pracuje nad projektem, a proponowane zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 lipca.

Zmiany dla przedsiębiorców:


– obniżenie stawki PIT do 12% dla tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się według skali podatkowej,
– możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania – zmiana z podatku liniowego i ryczałtu na skalę podatkową od połowy roku,
– możliwość tworzenia tzw. grup VAT i wspólnego rozliczania podatku dla powiązanych firm,
– możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez podatników prowadzących uproszczoną księgowość,
– ujednolicenie terminu rozliczania i składania zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36S,PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37,  PIT-28, PIT-28S,PIT-38, PIT-39, od 15.02-30.04.

Zmiany dla pracodawców:

– możliwość dzielenia kwoty wolnej w zaliczkach pomiędzy maksymalnie 3 płatników od 1 stycznia 2023 r.,
– stosowanie kwoty wolnej w zaliczkach dla umów zlecenie,
– zwolnienie z odpowiedzialności pracodawców w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT na podstawie błędnej informacji przekazanej przez pracownika.

Pozostałe zmiany:


– preferencyjne rozliczenie PIT przez samotnych rodziców, jeśli skorzystają z 1,5 kwoty wolnej,
– rozdzielenie renty rodzinnej od dochodów rodzica,
– zwiększenie kwoty dochodów dziecka bez utraty przez rodziców preferencji podatkowych,
– rezygnacja z ulgi dla klasy średniej. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *