Grupy VAT od 1 lipca

Od 1 lipca uruchomiona zostanie możliwość tworzenia tak zwanych grup VAT i wspólnego rozliczania tego podatku przez podmioty, które są połączone finansowo, ekonomicznie lub organizacyjnie ale jednocześnie zachowują odrębność prawną. Wspólne rozliczanie będzie stanowiło bardzo duże uproszczenie oraz zapewni istotne korzyści finansowe.

Możliwość tworzenie grup VAT aktualnie dostępna jest dla przedsiębiorców w wielu państwach. W Polsce obecnie powiązane ze sobą podmioty muszą rozliczać się odrębnie – prowadzić odrębną ewidencję do celów podatkowych, wystawiać sobie wzajemnie faktury i oddzielnie składać JPK_VAT.
Już za niecałe 2 miesiące sytuacja tych podmiotów diametralnie się zmieni.

Korzyści z utworzenia grupy VAT:

– neutralność obrotów – brak konieczności stosowania mechanizmu split payment (podzielonej płatności), zwolnienie z obowiązku wystawiania faktur członkom tej samej grupy, brak obowiązku weryfikowania kontrahentów w wykazie podatników,
– możliwość składania jednego, wspólnego Jednolitego Pliku Kontrolnego przez całą grupę,
– swoboda w zakresie dysponowania podatkiem naliczonym, która zapewni sprawne przepływy pieniężne.

Warunki utworzenia grupy VAT

Możliwość utworzenia grupy VAT mają te podmioty, które połączone są ze sobą na gruncie ekonomicznym, organizacyjnym i finansowym. Grupy mogą tworzyć podmioty zarejestrowane w Polsce i oddziały zagranicznych podmiotów. Nie ma żadnych ograniczeń jeśli chodzi o formę prawną, ani żadnych limitów jakie należy spełnić.

Comments

  1. Elżbieta says:

    super rozwiązanie, ale ciekawe jak to będzie działało w praktyce..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *