Świadectwo pracy jak sporządzić?

Świadectwem pracy określamy dokument, który zostaje przekazany pracownikowi po rozwiązaniu umowy o pracę lub w momencie jej wygaśnięcia. Obecnie dokument pracownik powinien otrzymać w ostatnim dniu trwania umowy (zgodnie ze zmianami przepisów w 2019 roku).

Co powinno zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy informacje:

 • okres zatrudnienia pracownika
 • wymiar etatu
 • zajmowane stanowisko
 • tryb rozwiązania umowy o pracę
 • ustalenia w sprawie uprawnień pracownika do ubezpieczeń
 • liczba dni urlopu wypoczynkowego, które zostały wykorzystane przez pracownika w danym roku kalendarzowym,
 • wykorzystanie dodatkowego urlopu lub innego świadczenia lub uprawnienia, które są przewidziane w przepisach prawa pracy,
 • okres wykorzystania urlopu bezpłatnego oraz podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanie urlopu ojcowskiego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanie urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanie urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • realizowanie pracy tymczasowej, z wykazem okresu i podmiotu dla którego realizowane były poszczególne zadania,
 • całkowita liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia,
 • okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • okres wykonywania pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze,
 • okresy nieskładkowe, które przypadały w czasie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;

oraz dodatkowe informacje od 2019 roku:

– okres, w którym są przechowywane dokumenty pracownicze,
– informacja o możliwości odbioru dokumentacji do końca bieżącego miesiąca,
– informacja o możliwości utylizacji dokumentacji pracowniczej jeśli nie odbierze się ich w wyznaczonym czasie.

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie obsługi księgowej, podatkowej i kadrowej podmiotów. Zajmujemy się wszystkimi obowiązkami przedsiębiorców. Zapraszamy do kontaktu i poznania szczegółów naszej oferty.

 

Comments

 1. Renata says:

  Zawsze mam problem ze świadectwem w mojej firmie, super że tutaj wszystkie info w jednym miejscu 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *