Jak wznowić działalność spółki po pandemii?

W czasie pandemii wiele osób w celu ograniczenia kosztów zdecydowało się zawiesić prowadzoną firmę. Jak wznowić działalność spółki po pandemii? W jakiej sytuacji spółka zostaje wznowiona automatycznie?

Pierwszym krokiem jest podjęcie uchwały w sprawie wznowienia działalności spółki wraz ze wskazaniem dnia, od którego podmiot ma być ponownie prowadzony.

Kto podejmuje uchwałę?
W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwałę podejmuje zarząd.

Następnie do 7 dni należy złożyć wniosek o podjęcie zawieszonej działalności. Do wniosku należy dołączyć podejmowaną uchwałę.

Kto podpisuje dokumenty?
Wniosek powinny podpisać osoby uprawnione do reprezentowania spółki.

Warto zaznaczyć, że zawieszenie spółki może trwać maksymalnie 24 miesiące. Po upływie tego okresu następuje automatyczne wznowienie działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *