Krajowy System e-Faktur

Od stycznia 2022 roku przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Czy warto zdecydować się na to rozwiązanie? Od kiedy obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców?

Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur będzie obowiązkowe od 2023 roku.

Czym jest KseF?

Krajowy System e-Faktur to program informatyczny umożliwiający wystawiania, udostępnianie oraz przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.

Czym jest faktura ustrukturyzowana?

To faktura, która została wystawiona/otrzymana za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur i posiada przydzielony numer identyfikujący ten dokument w systemie (wystawiona zgodnie z obowiązującym wzorem tego dokumentu).

Faktury będą przechowywane w systemie przez okres 10 lat licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.

Logowanie do Krajowego Systemu e-Faktur będzie możliwe za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, kwalifikowanej pieczęci elektronicznej lub profilu zaufanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *