Zasiłek dla bezrobotnych – dla kogo?

W jakich sytuacjach mamy prawo ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych? Kiedy możemy otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych otrzymuje osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz po spełnieniu poniższych warunków:

  • brak odpowiednich ofert pracy, stażu czy przygotowania zawodowego w danym Urzędzie Pracy;
  • w okresie 18 miesięcy przed dniem zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej roku m.in. osoba:

✔ była zatrudniona i otrzymywała co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego była opłacana składka na Fundusz Pracy;

✔ świadczyła swoje usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy cywilnoprawnej, o ile podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (po przeliczeniu na okres pełnego miesiąca) stanowiła kwota przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;

✔ opłacała składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności.

 

Utratę prawa do zasiłku dla bezrobotnych powodują m.in.:

  • brak podjęcia pracy wybranej przez Powiatowy Urząd Pracy;
  • odbywanie płatnej praktyki absolwenckiej;
  • otrzymanie odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *