PIT-28 za 2021 do 28 lutego

PIT-28 obejmuje przychody podatników, który podjęli decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z tego sposobu rozliczania mogą korzystać podatnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.

PIT-28 składany jest, gdy podatnik:

✔ zawiadomił do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego – poprzez CEiDG-1,

✔ dokonał wpłaty na poczet ryczałtu ewidencjonowanego (tytuł płatności w przelewie lub formularzu wpłaty: PIT-28 z tytułu rozliczeń umów najmu, dzierżawy pod warunkiem, że będzie to pierwsza w danym roku płatność z tytułu podatku za takie rodzaje przychodów.

Deklaracja PIT-28 musi zostać złożona do końca lutego 2022 roku.

Istotnie należy zaznaczyć, że deklaracja PIT-28 uniemożliwia dokonania rozliczenia łącznie z małżonką lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

 

Przeczytaj również:

Rodzaje prowadzenia księgowości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *