Kodeks Pracy – konsultacje społeczne w zakresie planowanych zmian

Obecnie przygotowany projekt wprowadzenia zmian w przepisach Kodeksu Pracy jest na etapie konsultacji społecznych. O jakich zmianach mowa? Na co warto się przygotować?

Nowelizacja przepisów Kodeksu Pracy ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw:

  • dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE
  • dyrektywa rodzicielska.

Powyższe dyrektywy muszą zostać wdrożone w Polsce do sierpnia 2022 roku.

Celem wdrażanych rozwiązań jest zapewnienie większego bezpieczeństwa w zakresie zatrudnienia oraz poprawa warunków pracy. Po wdrożeniu nowych rozwiązań nowym obowiązkiem pracodawcy będzie przekazywanie informacji o warunkach zatrudnienia ciągu 7 dniu od dopuszczenia pracownika do pracy.

W zakresie umów na okres próbny również planowane są zmiany pozwalające pracownikom zatrudnionym na co najmniej pół roku ubiegać się o zatrudnienie na podstawie bezpieczniejszych warunków pracy.

W zakresie życia rodzinnego przewidywane jest wprowadzenie zmian w urlopach rodzicielskich, ojcowskich oraz wprowadzenie bezpłatnego urlopu opiekuńczego i zwiększenie elastyczności pracy.

Do porządku prawnego ma również wejść urlop opiekuńczy, czyli dodatkowe 5 dni w roku kalendarzowego przyznawanych na wniosek pracownika, który musi zapewnić opiekę dziecku (bezpłatny urlop).

Zmiany przewidują również bardziej elastyczną organizację pracy dla rodziców dzieci do lat 8 (skierowanie na pracę zdalną, udzielenie zgody na indywidualny czas pracy)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *