Fundusz alimentacyjny w 2022r.

Fundusz alimentacyjny to świadczenie skierowane do osób uprawnionych do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd pod warunkiem, że egzekucja w zakresie uzyskania alimentów okazała się nieskuteczna.

Kto może skorzystać z Funduszu alimentacyjnego? Świadczenie przysługuje:
– do ukończenia 18 roku życia
– do ukończenia 25 roku życia (dla osób uczących się)
– bezterminowo (dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności)

Warto zaznaczyć, że o powyższe świadczenie nie mogą starać się osoby, które przebywają w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej i/lub wstąpiły w związek małżeński.

Przyznanie środki z Funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od wysokości dochodu.
Jaki limit w 2022 roku?
W 2022 roku dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 900 zł.
W przypadku przekroczenia stosuje się zasadę „złotówka za złotówkę”.

Okres świadczeniowy trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Wnioski można złożyć przez Internet.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *