Do kiedy wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy?

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę uprawnieni są do skorzystania z urlopu wypoczynkowego, którego wymiar uzależniony jest od stażu pracy. Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy? Czy niewykorzystane dni przepadają?

154 § 1 Kodeksu pracy obecnie urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego na stosunku pracy przysługuje w wymiarze:

➛ 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

➛ 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Czy można wykorzystać zaległe dni urlopowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy w przypadku niewykorzystania urlopu, zaległe dni można odebrać do 30 września roku następnego.

Warto zaznaczyć, że pracodawca uprawniony jest do udzielenia pracownikowi urlopu w terminie przez niego wyznaczonym (bez uzyskania zgody pracownika oraz z pominięciem planów urlopowych). Pracownik zobowiązany jest do wykorzystania tego rodzaju urlopu wyznaczonego przez pracodawcę (zgodnie z art. 15gc ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Za niewłaściwe praktyki pracodawców w zakresie urlopu wypoczynkowego (nieudzielenie urlopu lub obniżenie jego wymiaru) grozi kara grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *